Tips & updates overzicht

Festival van het Leren in september

Door Saskia, 06-08-2017

Het Festival van het Leren is een landelijke campagne in Nederland die zich richt op het bevorderen van een leven lang leren en richt zich op alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie. Daarnaast is er speciaal aandacht voor het bereiken van groepen voor wie leren niet vanzelfsprekend is. 

Werknemersvaardigheden toetsen in september

In lijn met het thema van het Festival van het Leren biedt STOOF, samen met diverse uitzendorganisaties in de maand september gratis instrumenten en persoonlijke begeleiding aan om jouw werknemersvaardigheden te toetsen aan de vraag van de arbeidsmarkt. De vaardigheden waar het hier om gaat worden soft skills genoemd. In hoeverre ben jij klaar voor de baan? Kun je goed genoeg omgaan met kritiek of commentaar? Ben je voldoende flexibel? De onderstaande mogelijkheden zijn gratis beschikbaar en op eenvoudige wijze (webbased/24/7) te gebruiken:

Organiserende partijen: STOOF in samenwerking met AB Midden Nederland, Europlanit, FlexPay, Fritech, HOBIJ, Intermediair, Inzet.nl, Marnic, Olympia, Werkplan, Werkis en YoungCapital

 

Bron: STOOF

"

Kun je goed genoeg omgaan met kritiek of commentaar?