Tips & updates overzicht

Ouderen vaker aan het werk via uitzendbureau

Door Nina, 26-11-2018

De afgelopen tien jaar zijn er meer 50-plussers aan het werk gekomen via een uitzendbureau. Dit blijkt uit onderzoek van de uitzendkoepel ABU.  

Veel ouderen merken dat hun leeftijd problemen oplevert wanneer zij ergens solliciteren. Het aantal oudere uitzendkrachten is de afgelopen jaar tien jaar echter verdubbeld - tot bijna 200.000. Directeur van de ABU, Jurrien Koops, verwacht dat het aantal 50-plus uitzendkrachten de komende jaren nog verder gaat toenemen. Een kwart van de uitzendkrachten is momenteel 50-plus. Met initiatieven wil Koops dit percentage laten groeien naar dertig procent.

Samenwerkingen

Zo werkt de uitzendbranche al intensief samen met verschillende instanties, zoals het UWV. Deze acties werpen hun vruchten af, maar zegt Koops: "Het kan altijd beter. We hebben grote vooruitgang geboekt om deze mensen langer aan het werk te houden en dat lukt ook, maar aan de andere kant komen ouderen nog steeds te vaak voor een dichte deur te staan als ze werkloos worden."

Nog steeds zijn er veel werkgevers die het niet aandurven om met 50-plussers in zee te gaan, vanwege de mogelijke risico's. Volgens Koops is het aan de uitzendbranche om een voortrekkersrol op zich te nemen: "Onze achterban kijkt vooral wat ouderen kunnen in plaats van wat ze niet kunnen."

Bron: Telegraaf