Tips & updates overzicht

Veel werkenden leren bij

Door Saskia, 06-03-2018

Er wordt veel geleerd door de werkende bevolking. Meer dan de helft van 25 tot 65-jarige werkenden volgt werkgerelateerde cursussen. Onder ouderen, deeltijdwerkers en laagopgeleiden wordt er minder geleerd. Dit blijkt uit cijfers van een onderzoek van het CBS.

Kortdurende cursussen en workshops

Iets meer dan de helft van 25 tot 65- jarige werkenden volgde in 2016 scholing voor het werk, 52% om precies te zijn. Het gaat veelal om kortdurende cursussen, workshops en seminars. Een inwerktraject voor een nieuwe medewerker valt hier niet onder.

Er zit een groot verschil tussen hoog- en laagopgeleiden. 29% van de laagopgeleide werkenden volgt cursussen, waar van de hoogopgeleiden bijna 68% terug in de schoolbanken is te vinden. Daarnaast nemen mannen iets minder deel aan cursussen dan vrouwen. En de 45 tot 65-jarigen minder dan 25 tot 45-jarigen.

Werkenden die fulltime of minstens 20 uur per week werken, volgen vaker cursussen (40%) dan werkenden die minder dan 20 uur per week werken (30%). De meeste cursusvolgers ontvangen een vergoeding van de werkgever voor het volgen van een cursus (70%).

Ook is de vraag onderzocht waarom werkenden deelnemen aan werkgerelateerde cursussen. De meest genoemde reden is zodat zij beter hun werk kunnen uitoefenen. Andere redenen zijn dat de cursus verplicht is vereist wordt, om carrièrekansen te vergroten of om een eigen bedrijf te starten. Persoonlijke redenen zijn er ook: zoals interesse voor het onderwerp, of omdat de opgedane kennis of vaardigheden zijn zijn in het dagelijks leven.

Bron: CAOweb