Tips & updates overzicht

Het nieuwe verzuimprotocol

Door Saskia, 23-04-2019

Sinds kort heeft Werkplan een nieuw verzuimprotocol én een Casemanager Verzuim: Saskia. In dit artikel vertelt zij meer over ziek zijn en wat je dan als uitzendkracht moet doen.

Sinds begin 2019 heb ik een nieuwe rol, namelijk die van Casemanager Verzuim. Dit houdt in dat ik mij bezig houd met het verzuimgedrag van de uitzendkrachten en meer contactmomenten inbouw. Bij Werkplan vinden we het belangrijk om persoonlijk contact te hebben met onze medewerkers, omdat we begaan zijn met het welzijn van iedereen.

Mocht je eens ziek zijn dan is het zaak om je leidinggevende op de werkvloer hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Daarnaast bel je vóór 9 uur 's ochtends naar Werkplan: 0522 - 274 014. Ik neem tijdens het ziek zijn contact met je op, om te kijken hoe het met je gaat.

Alle informatie over de verdere procedure kun je lezen in dit verzuimprotocol. Het verzuimprotocol wordt met elke arbeidsovereenkomst meegestuurd, zodat je goed op de hoogte bent. Ook met terugwerkende kracht maakt het protocol integraal uit van je overeenkomst. 

Een weetje en een tip

Wist je dat het gemiddeld aantal keren dat een werkende in Nederland verzuimt is 0,9 keer per jaar is? Wanneer je meer dan twee keer ziek bent in een periode van twaalf maanden, ben je dus een frequent verzuimer. Met frequente verzuimers ga ik na hun betermelding in gesprek om te onderzoeken wat een reden kan zijn van dit te hoge verzuim.

En tot slot nog een tip. Heb je misschien niet echt iets, maar gewoon een off-day? Dan is het wellicht zinvoller om vrije uren op te nemen in plaats van een ziekmelding te doen.

Documenten:

• /uploads/Verzuim%20protocol.pdf